RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

informujemy że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Caritas Diecezji Płockiej z siedzibą w Płocku, przy ul. Sienkiewicza 34, numer telefonu 24 267 82 40, fax 24 267 82 44, adres e-mail: sekretariat@plock.caritas.pl;

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest w siedzibie Caritas, pod numerem telefonu 24 268 67 21, 24 267 82 40, adres e-mail: iod@plock.caritas.pl;

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji statutowych zadań Caritas oraz zadań powierzonych, wynikających z przepisów prawa;

4. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) - ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz innych przepisów prawa wynikających z zadań statutowych;

5. Odbiorcami Twoich danych osobwoych będą: pracownicy Caritas Diecezji Płockiej na podstawie otrzymanych upoważnień oraz złożeniu stosownych oświadczeń o zapoznaniu się z przepisami ochrony danych osobowych, celem realizacji obowiązków służbowych oraz podmioty uprawnione na podstawie innych przepisów prawa;

6. Twoje dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej;

7. Masz prawo do:

  • żądania od Nas dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  •  w każdym wypadku masz prawo wniesienia skargi na przetwarzanie przez Nas Twoich danych osobowych do odpowiedniego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;

8. Podanie danych osobowych w celu realizacji zadań statutowych Caritas jest obowiązkowe jeżeli wynika to z przepisów prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne dla uzyskania informacji o sposobie załatwienia sprawy.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem